Hoofdlijnen van het pensioenakkoord


Door Jeroen Eekhout, 26 March 2021

Het heeft even geduurd. Na bijna 10 jaar overleg tussen de overheid en werknemers- en werkgeversorganisaties ligt er een pensioenakkoord op tafel. Het Nederlandse pensioenstelsel is aan vernieuwing toe en moet transparanter en persoonlijker worden. Wij vertellen wat er in hoofdlijnen in het akkoord staat. Het duurt nog even voor de nieuwe wetgeving ingaat, streefdatum is 1 januari 2022 en uiterlijk 1 januari 2026 treedt het nieuwe pensioenstelsel in werking. Nu de verkiezingen net achter de rug zijn kunnen er nog wel wat dingen veranderen.


Belangrijkste onderdelen uit het akkoord

In het pensioenakkoord komen 7 onderdelen aan bod:

  1. De AOW-leeftijd
  2. Afschaffing doorsnee premie
  3. 10% vrije opname
  4. Eenvoudiger nabestaandenpensioen
  5. Nieuwe contractvormen
  6. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers
  7. Vervroegd uittreden

Een korte toelichting op de pensioenen

De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen dan nu het geval is. Vanaf 2025 gaat de AOW-leeftijd meestijgen met de gemiddelde levensverwachting. Een stijging van de levensverwachting heeft minder invloed op de stijging van de AOW-leeftijd. Eén jaar langer leven betekent nu acht maanden later AOW. Mensen die pensioen hebben opgebouwd krijgen op de pensioendatum de keuze om eenmalig een bedrag ineens op te nemen. Dit betreft maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen (omdat er na de opname een lager levenslang pensioen overblijft gelden er een aantal voorwaarden). Voor werkgevers komt er een mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijke regelingen te treffen voor werknemers die vervroegd met pensioen willen gaan.


Zzp’ers – arbeidsongeschiktheid en pensioen

Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico en er wordt onderzocht hoe zelfstandigen gemakkelijk voor hun pensioen kunnen sparen. In Nederland zijn meer dan 1 miljoen zzp’ers actief voor wie de inkomsten als zelfstandige het hoofdinkomen betreft. Een groot deel van deze zzp’ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en daarmee vaak geen vangnet in het geval van arbeidsongeschiktheid. Volgens de vakbonden is een verplichte AOV bovendien noodzakelijk, omdat werknemers nu een oneerlijke concurrentiestrijd voeren met zzp’ers. Zij zijn voor werkgevers relatief goedkoop omdat ze niet verzekerd zijn.

Wij lichten de hoofdonderwerpen van het nieuwe pensioenakkoord graag uitgebreid verder toe in volgende blogartikelen.