AOW 2021: dit gaat er veranderen


Door Richard Steffers, 01 December 2020

Door het nieuwe pensioenakkoord dat vorig jaar is gesloten loopt de AOW-leeftijd minder snel op. In 2021 heb je, net als in 2020, recht op een AOW-uitkering vanaf de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. Wie op een bouwplaats werkt kan waarschijnlijk eerder stoppen met werken.

Levensverwachting

De AOW-leeftijd wordt in 2022 wel verhoogd, met 3 maanden naar 66 jaar en 7 maanden. Het jaar daarop gebeurt hetzelfde. In 2024 komt de pensioenleeftijd dan uit op 67 jaar. Daarna stijgt het mee met de levensverwachting. Voor elk jaar dat we dan (gemiddeld) langer leven, gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. Als we steeds langer leven moeten we dus ook langer blijven werken.

Zware beroepen mogen eerder stoppen

Ben je medewerker op een bouwplaats? Dan mag je vanaf 2021 eerder stoppen met werken. Werkgevers en werknemers hebben dit met elkaar afgesproken in de ‘zwaarwerkregeling’. Bouwplaatsmedewerkers kunnen maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken. Instromen in de regeling is mogelijk van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.


Hoogte AOW-uitkering wijzigt nauwelijks

Op 27 november zijn de ‘Rekenregels per 1 januari 2021’ gepubliceerd. Daarin zijn de bedragen van de AOW-uitkeringen per 1 januari aanstaande opgenomen. De hoogte hiervan is nauwelijks gewijzigd, de uitkering gaat in alle gevallen slechts een paar euro omhoog.

Dit zijn de nieuwe bruto AOW-bedragen vanaf 1 januari 2021 ten opzichte van 1 juli 2020:

Alleenstaand: € 1274, nu € 1271

Getrouwd of samenwonen met partner zonder partnertoeslag: € 872, nu € 870

Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 jaar en 4 maanden en met recht op volledige partnertoeslag: € 1718, nu € 1714

Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 jaar en 4 maanden met recht op een partnertoeslag minus 10% (90% toeslag) € 1634, nu € 1630


Meer weten?

Wil je meer weten over jouw eigen pensioensituatie? Neem contact met ons op, we gaan graag met je in gesprek!